Instalacja odgromowa – Wymagania i zasady dotyczące ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi

Obecnie, niestety, bardzo często możemy obserwować na własnym podwórku skutki wyładowań atmosferycznych. Coraz częściej dochodzi do uszkodzenia budynków, a nawet pożarów. Dlatego bardzo ważne jest, aby domy posiadające niższe dachy (np. z płaskim dachem), budynki użyteczności publicznej oraz obiekty przemysłowe były wyposażone w instalację odgromową, która pozwoli ochronić je przed skutkami wyładowań. W tym artykule przyjrzymy się wymaganiom, jakie musi spełniać taka instalacja oraz zasadom dotyczącym ochrony obiektów przed wyładowaniami atmosferycznymi.

1. Wymagania dotyczące instalacji

Wszystkie instalacje odgromowe powinny być projektowane, wykonane i przetestowane zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonanie instalacji powinno być zawsze powierzone firmie posiadającej doświadczenie oraz wykwalifikowanych pracowników.

2. Zasady ochrony obiektów przed wyładowaniami atmosferycznymi

Warto zastanowić się, jakie zasady dotyczące ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi powinny być przestrzegane w budynkach, w których funkcjonuje instalacja odgromowa. Jedną z najważniejszych zasad jest unikanie bezpośredniego kontaktu z elementami metalowymi (np. grzejnikami, rurami, itp.), kiedy trwa burza. Warto również odłączyć od prądu wszelkie urządzenia elektryczne, takie jak telewizory i komputery, a także unikać korzystania z telefonów stacjonarnych.

3. Elementy instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa składa się z kilku elementów, które muszą zostać poprawnie zamontowane i połączone ze sobą. Są to m.in. piorunochron, przewody piorunochronne, opaski przeciwprzepięciowe, uziomy, itp.

4. Dlaczego warto zainwestować w instalację odgromową?

Wyposażenie budynku w instalację odgromową jest inwestycją w bezpieczeństwo. Dzięki niej można zminimalizować ryzyko uszkodzenia budynku i strat wynikających z ewentualnych pożarów lub awarii urządzeń elektrycznych. Warto również pamiętać, że brak instalacji odgromowej może skutkować utratą określonych uprawnień, gdyż w niektórych wypadkach instalacja ta jest obowiązkowa.

5. Podsumowanie

Instalacja odgromowa jest ważnym elementem ochrony budynków i obiektów przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Wymagania dotyczące takiej instalacji są ściśle określone przez normy prawne, a jej wykonanie powinno być powierzone doświadczonym firmom. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko szkód powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych.

About

You may also like...

Comments are closed.