Dokumentacja rozbiórki budynków w Łodzi i Warszawie

Niezależnie od tego, gdzie rozbiórki budynków są przeprowadzane, w każdym mieście czy to Warszawa czy Łódź, wszystkich obowiązują dokładnie takie same prawa i zasady postępowania. Warto mieć świadomość tego, że przede wszystkim wielkość oraz usytuowanie danego obiektu budowlanego, który w założeniu ma zostać przeznaczony do możliwie jak najszybszej rozbiórki, to główne czynniki, które decydują o rodzaju koniecznych do załatwienia jeszcze przed rozbiórką formalności.

 

Za ich niedopełnienie jakiegokolwiek dokumentu można zapłacić grzywnę. Czasem jej wysokość dla ukaranego może być naprawdę dotkliwa. Właściciel budynku w niektórych sytuacjach ma prawdo do jego rozebrania, bez konieczności zgłaszania tego faktu do stosownego urzędu. Najczęściej ma to miejsce wtedy, gdy i jego budowa nie wymagała załatwienia całego szeregu formalności urzędowych. Oczywiście, rozbiórka budynku na własna rękę będzie niemożliwa w sytuacji, gdy co prawda budynek nie wymagał zgody na budowę, jednak po upływie pewnego czasu wpisany został do rejestru zabytków, które chronione są specjalnym prawem. Wówczas szanse na jego rozebranie są zerowe.

About

You may also like...

Comments are closed.