Badania szczelności powietrznej budynku – docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania

Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania do jedna z popularniejszych w ostatnim czasie metod docieplania budynków która pozwala między innymi na minimalizację kosztów związanych z ogrzewaniem budynku. Profesjonalne firmy zajmujące się docieplaniem, niezależnie od zastosowanej do tego celu metody niejednokrotnie na życzenie klienta przeprowadza badanie szczelności budynku.

 

Polega to na przeprowadzeniu wielu pomiarów, które następnie poddaje się niezwykle szczegółowej analizie. Badanie szczelności powietrznej polega na wprowadzeniu do budynku specjalnej kamery termowizyjnej, która sprawdza izolacyjność termiczną ścian, dachu, stropu i jej ewentualne braki. Na postawie przeprowadzonych w ten sposób pomiarów, bez najmniejszych problemów, można dość precyzyjnie określić współczynnik przenikania ciepła, który należy dopasować zgodnie do obowiązujących norm. Co ciekawe to bardzo dobra metoda sprawdzania szczelności budynku, którą przeprowadzić bez przeszkód możemy jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie danego domu czy tez mieszkania. Dzięki temu nie narazimy się nieświadomie na dodatkowe, niekiedy wysokie koszty związane z docieplaniem.

About

You may also like...

Comments are closed.